Mikio Ikemoto Homme
Auteur
Drapeau Japon Japon

14 livres

Accès rapide : Boruto : Naruto next generations - Boruto : Naruto next generations (Roman) - One-shots

Titre Année VF Moyenne

Boruto : Naruto next generations

Boruto : Naruto next generations, tome 1 (Boruto: Naruto next generations, book 1) 2016 2017
15.4
Boruto : Naruto next generations, tome 2 (Boruto: Naruto next generations, book 2) 2016 2017
15.9
Boruto : Naruto next generations, tome 3 (Boruto: Naruto next generations, book 3) 2017 2017
15.5
Boruto : Naruto next generations, tome 4 (Boruto: Naruto next generations, book 4) 2017 2018
15.9
Boruto : Naruto next generations, tome 5 (Boruto : Naruto next generations, book 5)
16.1
Boruto : Naruto next generations, tome 6 (Boruto : Naruto next generations, book 6) 2018 2019
15.6
Boruto : Naruto next generations, tome 7 (Boruto : Naruto next generations, book 7) 2018 2019
15.7
Boruto : Naruto next generations, tome 8 (Boruto : Naruto next generations, book 8 (2020))
15.5
Boruto : Naruto next generations, tome 09 (Boruto : Naruto next generations, book 09) 2020 2020
14.3

Boruto : Naruto next generations (Roman)

Boruto : Naruto next generations (Roman), tome 1 (Boruto : Naruto next generations Roman, book 1)
Boruto : Naruto next generations (Roman), tome 2 (Boruto : Naruto next generations Roman, book 2)
Boruto : Naruto next generations (Roman), tome 3 (Boruto : Naruto next generations Roman, book 3)

One-shots

Boruto : Naruto next generations (Roman), tome 5 (Boruto : Naruto next generations Roman, book 5)
Boruto : Naruto next generations (Roman), tome 4 (Boruto : Naruto next generations Roman, book 4)