Made in Galiza

de Séchu Sende (2007)

Synopsis

Moyenne

-

0 vote

-

Logo de Orixe, a súa primeira novela e Premio Blanco Amor 2003, Séchu Sende volve cun libro de relatos especialmente escrito para ti, que tamén buscas a vida nas palabras. Un libro que procura a fórmula da liberdade na punta da lingua. Un libro de historias orixinais como cada unha das persoas e dos pobos que coñecemos ou soñamos: únicos. Un libro que conta contigo para ler o mundo con palabras que tamén son túas. Un libro difícil de soñar, como a vida mesma. Contraditorio, inocente, emocionante, creativo, rebelde: un libro Made in Galiza. Podes ver aquí a presentación de Made in Galiza na feira do libro de Vigo, a cargo de Séchu Sende, Carlos Santiago, Carlos Lema e o Galiza Pulgas Circus. (livre écrit en Galicien, une des langues officielles de l'Espagne)

Titre original : Made in Galiza (2007)

1 édition pour ce livre

2018 Editions Editorial Hidra

Espagnole Langue espagnole | 154 pages | ISBN : 9788471540911

D'autres livres dans ce genre

Aucune chronique pour ce livre

En vous inscrivant à Livraddict, vous pourrez partager vos chroniques de blog dans cette zone ! M'inscrire !

0 commentaire

En vous inscrivant à Livraddict, vous pourrez commenter ce livre. M'inscrire !